Flora og insekter - KBSnaturfoto


" Eg lengtar mot fjellet i haustklår glans. Eg dregst imot elvar i våryr dans. Eg trivst uti skogen når vårnatta vaknar. Når sommarsol søkk, er det havet eg saknar. Eg dregst imot fjellet når storstormen bølgjer. Eg trivst inni skogen når striregnet høljer. Eg lengtar mot alle kvar gong eg er sliten for saman med dykk får eg lov vera liten " Finn Sandum

Copyright alle bilder: Knut Børge Strøm

Powered by SmugMug Log In

Fossenever

Sjelden lavart som er knyttet til boreal regnskog, sumpskog og bekkekløfter. Fotografert i Velfjord, Brønnøy kommune, Nordland fylke. Rødlistet i kategorien VU-sårbar.

AscomycotaFosseneverFungiLecanoromycetesLobariaLobaria halliiLobariaceaePeltigeralesSoppriketVelfjord Brønnøy kommune